Predaj / Prenájom
1

Analýza trhu

Na základe analýzy, ktorá zahŕňa štúdium rôznych faktorov ovplyvňujúcich ponuku a dopyt po nehnuteľnostiach, ako aj ceny a výkonnosť nehnuteľností, stanovíme predajná cena a postup predaja.

2

Príprava nehnuteľnosti na predaj

100% zabezpečíme nehnuteľnosť na predaj. Zaobstaráme kvalitné fotografie, 3D a dron obhliadku či propagačnú kampaň na mieru.

3

Zverejnenie ponuky

Inzerát zverejníme na našom webe a obľúbených webových portáloch. Realitný maklér sa postará o chod celého procesu predaja, ako zorganizovanie obhliadok a vyriešenie dopytov potenciálnych kupujúcich.

4

Vyhotovenie zmluvy

Po dohode predávajúceho a kupujúceho vyhotovíme potrebnú dokumentáciu, zaobstaráme potrebné úkony s financovaním nehnuteľnosti a prevod na katastrálnom úrade.

Prenájom

Prenájom

Hľadáte, alebo ponúkate prenájom? Radi Vám pomôžeme so spostredkovaním prenájmu nehnuteľnosti, alebo objektu. Poskytneme právny servis a zabezpečíme, aby boli vzťahy účastníkov nájomnej zmluvy korektne definované.
Právne služby

Zmluvy sú podstatnou súčasťou realitného priemyslu, pomáhajú zabezpečiť hladký a úspešný priebeh pre všetky zúčastnené strany. Všetko dokumenty vypracujeme tak, aby zúčastnení plne porozumeli podmienkam zmluvy.

Právne službyPrieskum trhu

Prieskum trhu

Pravidelne analyzujeme trh s nehnuteľnosťami, hodnotíme súčasný stav a budúce trendy v konkrétnej oblasti, alebo regióne. Na základe analýzy získame dôležité informácie o potenciálnych rizikách a výhodách investovania do nehnuteľností.

Oslovte nás priamo

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.